Kada možemo u mirovinu ako imamo braniteljski status?

Novi Zakon o mirovinskom osiguranju (ZOMO) omogućio je hrvatskim braniteljima da ranije odu u mirovinu, pri čemu im se ona određuje temeljem ZOMO-a i ZOHBDR-a. Dobna granica se pritom snižava kada je riječ o starosnoj mirovini, ovisno o broju mjeseci provedenih u borbenom sektoru. No, isto nije predviđeno za prijevremenu mirovinu koja se umanjuje. Dobna granica za odlazak u starosnu mirovinu, za koju je uvjet inače 65 godina života i najmanje 15 godina staža, branitelju smanjuje za četiri mjeseca ako je u borbenom sektoru sudjelovao od 100 dana do pet mjeseci.

Nadalje, smanjuje se za po jedan mjesec za svaki mjesec ako je u obrani Hrvatske sudjelovao više od pet mjeseci.

Primjerice, ako je u ratu bio četiri godine, u starosnu mirovinu branitelj može ići sa 61 godinu, uz najmanje 15 godina staža. Granica dobi smanjuje se i u slučaju beneficiranog staža, ali samo za razdoblje koje ne uključuje ono u Domovinskom ratu, budući da se za isto razdoblje staža ne može snižavati dobna granica po osnovi dva različita propisa.

U slučaju odlaska u prijevremenu mirovinu, ni ZOMO ni ZOHBDR ne predviđaju mogućnost snižavanja dobne granice pa hrvatski branitelj mora ispuniti propisane uvjete (60 godina života i 35 staža) neovisno o duljini sudjelovanja u Domovinskom ratu.

Međutim, ZOHBDR-om je propisano da se polazni faktor za određivanje prijevremene starosne mirovine određuje tako da se polazni faktor za starosnu mirovinu (1,0) smanjuje za svaki mjesec prije navršenih godina života osiguranika propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu.

To znači da se mirovina umanjuje najviše za 0,34 posto mjesečno sa 35 godina staža, koliku mu je minimalno potrebno. Ako dakle u prijevremenu ode 5 godina ranije, mirovina će mu biti manja čak 20,4 posto. Taj se postotak smanjuje sa svakom godinom staža više, sve do penalizacije od 0,10 posto za 40 i više godina staža.

Isto tako, u slučaju bolesti osoba može otići u invalidsku mirovinu koja se priznaje ako je djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti nastao zbog bolesti ili ozljede izvan rada prije navršenih 65 godina života i ako navršeni mirovinski staž pokriva najmanje jednu trećinu radnog vijeka. Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata također ostvaruju pravo na invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ovisno o uvjetu pokrivenosti radnog vijeka navršenim mirovinskim stažem.

S ispunjenjem uvjeta dobi, invalidska se mirovina pretvara automatski u starosnu.

Mirovina