Postupak kod smrtnog slučaja - pojašnjenje Odsjeka za hrvatske branitelje Međimurske županije

U svezi Vaše zamolbe za pojašnjenje pojedinih članka iz Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 - u daljnjem tekstu Zakon) i Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (Narodne novine br. 51/18 - u daljnjem tekstu Pravilnik) evo odgovora na pitanja koji će Vam pomoći.

Zahtjev za priznavanje prava na ukop umrlog hrvatskog branitelja i hrvatskog ratnog vojnog invalida temeljem članka 12. Pravilnika podnosi se Međimurskoj županiji, Upravnom odjelu za civilno društvo, ljudska prava i sport, Odsjeku za hrvatske branitelje, na propisanim obrascima.  

Kontakt je Gordana Bakač 040/374-075.

Zahtjev može podnijeti i druga osoba, ako obitelj nije u stanju. Prilikom zahtjeva potrebno je donijeti smrtni list, ili potvrdu o smrti i mora se znati vrijeme i mjesto sprovoda. Obitelj se prilikom popunjavanja zahtjeva mora izjasniti da li žele vojne počasti.

Ako obitelj želi vojne počasti, tada sukladno članku 14. Pravilnika obitelj bi trebala što prije moguće najkasnije do 9.00 sati ujutro, ako je pokojnik umro tijekom vikenda ili u dane blagdana, pravovremeno obavijestiti nas o vremenu i mjestu ukopa. Tada se organizira nadležna postrojba vojske  koja odaje vojnu počast.
Nakon toga šaljemo narudžbenice dobavljačima, gdje je obitelj naručila pogrebnu opremu i ukop i onome tko vrši prijevoz.

U troškove ukopa hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja koje Ministarstvo hrvatskih branitelja plaća ulazi 1. pogrebna oprema do 1800,00 kn s PDV, 2. troškovi ukopa do 1500,00 kn s PDV, 3. troškovi preuzimanja i prijevoza 5,00 kn/km s PDV, 4. ako obitelj nema grobno mjesto, tada ima pravo na 1 grobno mjesto s betoniranim okvirom, 5. i ako se obitelj odlučila za vojne počasti tada i zastava i vijenac Republike Hrvatske te izvođenje mirozova.

U slučaju kada obitelj ili netko treći plati troškove pogreba, članak 24. Pravilnika, tada se zahtjev podnosi također kod Odsjeka za hrvatske branitelje Međimurske županije, a rok za podnošenje je 90 dana od dana ukopa.
Zahtjev se podnosi na propisanom  obrascu, a potrebno je donijeti original račune za ukop, pogrebnu opremu i za preuzimanje i prijevoz na kojima je ime i prezime pokojnog, presliku tekućeg računa i osobnu iskaznicu podnositelja zahtjeva.

Slijedom gore navedenog ako obitelj nema grobno mjesto, temeljem članka 9. Pravilnika JLS dužne su dati na korištenje grobno mjesto s betoniranim okvirom s time da polovicu iznosa plaća JLS, a drugu polovicu iznosa plaća Ministarstvo hrvatskih branitelja maksimalno do 2.000.00 kn s PDV, a eventualnu razliku tada plaćaju članovi obitelji.

Što se tiče članka 7. točke b), on propisuje da pravo na uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom u vrijednosti do 11.500,00 kn s PDV-om imaju smrtno stradali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata. Smrtno stradali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata su navedeni u članku 6. Zakona pod točkama od a) do f).

Ina Lepen Radmanić, mag. iur.